© 2018 Advexa

Advexa AB, Hamngatan 13, 831 31 Östersund  |  advexa.se

Ge fler möjligheten att upptäcka ditt erbjudande

KONTAKTA OSS OM DU VILL:

Vem omfattas och vem står bakom erbjudandet?

Inom ramen för Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har Advexa fått Länsstyrelsens uppdrag att erbjuda rådgivningstjänster riktade till företagare på landsbygden. Syftet med satsningen är att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna för företag, befolkning och besökare i gles- och landsbygder.

OM OSS:

Katarina Nyberg Finn

Katarina har en mångårig erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar. Verktygen för rätt fokus och rätt styrning i ledningsarbete har kommit efter flera år inom styrelsearbete och som chef. Katarina har en magisterexamen i kvalitetsledning och ledarskap. Sedan några år tillbaka jobbar Katarina som konsult inom företagsutveckling med att utveckla affärsprocesser för andra företag och organisationer som sedan används för att fastställa och bryta ned strategier, formulera mål, planera och följa upp.

Hanna Falkeström

Med 15 års erfarenhet som ekonomi-chef och daglig stöttning till VD på de företag som hon har arbetat i har Hanna en bred kunskap i vad som skapar framgångsrika företag. Hanna har arbetat både i privat och statligt finansierad verksamhet och fick under de senaste två åren som anställd, förtroendet att arbeta som Vice VD. Arbetar sedan några år tillbaka som konsult inom affärsutveckling där effektivisering och utveckling är ledstjärnor. Som utbildad civilekonom har Hanna alltid företagets lönsamhet i fokus.

Telefon:

070-277 08 07

E-post:

hanna@advexa.se

Karin Falkeström

Karin är en nyfiken och frågvis jämte som brinner för kommunikation och ledarskap. Med sig i bagaget har han två magisterexamina, en i strategisk kommunikation och en i kvalitets- och ledarskapsutveckling. Karin har också drygt 20 års erfarenhet av praktiskt och strategiskt utvecklingsarbete inom privata, offentliga och ideella verksamheter. Idag bedriver hon en konsultverksamhet som erbjuder verksamhetsspecifika lösningar för att ge alla i verksamheten bättre förutsättningar att både göra rätt saker och göra sakerna rätt. 

Telefon:

070-570 53 66

E-post:

karin@idest.se

SKICKA MEDDELANDE